رشته ورزشی جودو - ریتازا

رشته ورزشی جودو

توسط

تاریخچه رشته رزمی جودو

ورزش «جودو» یکی از ورزشهای قدیمی در کشور ژاپن و بنیانگذار آن استاد “جیگارو کانو” است. واژه “جودو” از ترکیب دو کلمه “جو” به معنای ملایمت، و واژه “دو” به معنی اصل و یا روش است. لغت”جو” از ورزش «جوجیتسو» مشتق شده که توسط سامورائی ها مورد استفاده قرار می گرفت . پس جودو را تحت عنوان “روش ملایمت” ترجمه کرده اند.

ورزش جودو

جودو هنری رزمی است که اساسا گلاویز شدن در آن زیاد بوده و هدف آن زمین زدن ، گیر انداختن ، مهار کردن و حتی از کار انداختن بازوان حریف می باشد به گونه ای که منتهی به تسلیم شدن وی شود . تاکید اصلی جودو روی توانایی به کار بردن نیروی حریف می باشد به گونه ای که منتهی به تسلیم شدن وی شود . جودو تنها یک مبارزه فیزیکی نمی باشد بلکه یک مبارزه فکری نیز هست بدین گونه که یک جودو کار موفق باید قادر باشد حرکات حریف را از قبل پیش بینی کرده و با عکس العمل خود پاسخ مناسبی به آن بدهد .

محوطه مسابقات:

محوطه مسابقه جودو مجموع محوطه میانی مسابقه و منطقه ایمنی حداقل بابعاد ۱۴×۱۴ و حداکثر ۱۶×۱۶ متر از جنس تاتامی و یا جنسی قابل قبول و شبیه به آن پوشیده شده است. محوطه مسابقه جودو به دو منطقه تقسیم می شود.

جودوی المپیکی:

معروف ترین سبک کودوکان جودو می باشد که امروزه در ایران و تمام دنیا بطور گسترده آموزش داده می شود.

مزایای جودو

اولین مزیت جودو ایجاد امادگی دفاعی فوق العاده در فرد است . از این طریق فرد می تواند هم انعطاف پذیری و هم قدرت بدنی خود را بالا ببرد .تمرین فنون مربوط به جودو باعث می شود بدن قوی تر شده و مقاومت دستگاه های قلبی _ عروقی بیشتر گردد .

خطا

به هر ورزشکاری داده می شود که مرتکب خطای جزئی شده باشد:

اجتناب از گرفتن کومی کاتا به منظور ممانعت از انجام عمل در مسابقه

در یک وضعیت ایستاده بیش از حد ، حالت دفاعی اختیار نماید ( معمولا بیش از ۵ ثانیه)

اجرای تکنیک بدون هیچ گونه کشش که به ظاهر برای یک حمله طرح ریزی شده لکن بوضوح نشان دهنده آن است که قصـدی برای پرتاب حریف وجود نداشته است همچنین هیکومی چوئی (افتادن از پشت ) را حمله کاذب گویند.

در یک حالت ایستاده گرفتن پایین آستین حریف بطور مستمر بمنظور دفاع معمولا بیش از ۵ ثانیه

به زور کشیدن حریف به پایین بدون اجرای تکنیک به منظور شروع به نه وازا )مگر طبق ماده۱۶ )

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید